land.is
Hugtök í landgræðslu

Landgræðslan

Heim » Miðlun » Kynning og fræðsla » Hugtök í landgræðslu
Landgræðslan

Við erum þekkingar- og þjónustustofnun.

Markmiðin eru að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Við störfum eftir lögum um landgræðslu nr 155/2018

Hlutverkið okkar

Sandgræðsla, sem er hefting jarðvegsrofs og sandfoks, græðsla gróðurlausra og gróðurlítilla landsvæða.
Gróðurvernd, sem stuðlar að eflingu gróðurs til að auka mótstöðuafl lands gegn eyðingu
Gróðureftirlit, þar sem fylgst er með nýtingu gróðurs og unnið gegn spjöllum á gróðurlendum.
Varnir gegn landbroti af völdum fallvatna, sem ógna eða valda tjóni á landi eða mannvirkjum.
Þátttöku Íslendinga í alþjóðlegu samstarfi fylgja skuldbindingar í umhverfismálum sem hafa áhrif á landgræðslustarfið og þar með hlutverk Landgræðslunnar
Landgræðslan
land.is

Áherslur og skipulag Landgræðslunnar

Þekking á vistkerfum og samspili jarðvegs og gróðurs er undirstaða sjálfbærrar landnýtingar og árangursríkrar verndar og endurheimtar vistkerfa.
Rannsóknir
Vöktun
Árangursmat
Ráðgjöf
Nýsköpun
Miðlun