land.is
Reiknivél um áburð

Landgræðslan

Heim » Landnýting » Reiknivél um áburð

Reiknivél um kostnað og kolefnisspor áburðarnotkunar

Markmið reiknivélarinnar er að reikna út kostnað og kolefnisspor við nýtingu mismunandi lífrænna áburðartegunda. Ýmsar forsendur um efnin s.s. efnainnihald, flutningstækni, dreifingartækni og afköst eru skráðar innan reiknivélarinnar og er ekki hægt að breyta. Til að nota reiknivélina þarf notandinn að velja gildi fyrir nokkrar breytur og niðurstöður birtast jafnóðum í töflu- og myndformi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fjármagnaði þróun og gerð reiknivélarinnar og var unnin í samstarfi Landgræðslunnar og Verkfræðistofunnar EFLU.

 

Leiðbeiningar

  • Tegund lífræns áburðar: Notandi velur eina af 14 mismunandi tegundum lífræns áburðar: Bokashi moltu, fiskeldisúrgang, fiskislóg, gor, hrossatað, hænsnaskít, kjúklingaskít, kjötmjöl, kúamykju, moltu, sauðatað, seyru, svartvatn og svínaskít.
  • Stærð uppgræðslusvæðis: Notandi færir inn stærð uppgræðslusvæðis (ha).
  • Viðmið fyrir nitur: Notandi færir inn það magn niturs sem hann vill dreifa á viðkomandi uppgræðslusvæði (kg N/ha).
  • Flutningsfjarlægð fyrir lífrænan áburð: Notandi færir inn hversu marga kílómetra þarf að aka með lífrænan áburð frá uppruna áburðarins að uppgræðslusvæði (km).
  • Flutningsfjarlægð fyrir tilbúinn áburð: Notandi færir inn hversu marga kílómetra þarf að aka með tilbúinn áburð frá uppskipunarhöfn að uppgræðslusvæði (km).

Niðurstöður um lífræna áburðinn, sem notandinn valdi, eru bornar saman við samskonar niðurstöður fyrir tilbúinn áburð. Settar eru fram tölur um kostnað og losun bæði í töflu og á súluriti. Að lokum er framkvæmd einföld næmnigreining sem sýnir kostnað og kolefnislosun allra efna á sömu forsendum og ef þau væru öll fáanleg á sama stað.

 

LANDGRÆÐSLAN

Landgræðslan heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið og vinnur samkvæmt lögum um landgræðslu að því að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Ennfremur að fræðslu, leiðbeiningum, rannsóknum, þróunarstarfi o.fl. á þessu sviði. Landgræðslan hét áður Sandgræðsla Íslands og var stofnuð árið 1907.

Lög um landgræðslu 155/2018 voru samþykkt á Alþingi í desember 2018. Markmið laganna er að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Landgræðslan skal og hvetja til almennrar þátttöku í landgræðslu og vinna að þróun starfsins, m.a. með rannsóknum. Stofnunin skal afla upplýsinga um landnýtingu og ástand lands, hafa yfirsýn yfir og eftirlit með framkvæmdum í landgræðslu á landsvísu. Þá skal Landgræðslan hafa umsjón með landgræðslusvæðum. Í ljósi laganna skal vinna landgræðsluáætlun á landsvísu, sem og svæðisáætlanir um landgræðslu. Þá skal stofnunin vinna að vörnum gegn landbroti